Livets mirakel Pojken som överlevde

Den 9/4 1996 drabbades en kvinna i Halmstad av havandeskapsförgiftning. klockan 16: 30 fördes hon med ambulans till Lunds lasarett där hon gjorde ett akut kejsarsnitt. Klockan 20: 31 samma kväll föddes ett barn, en liten pojke på ynka 725g och 30 Cm.

PGA den 13 veckor förtidiga födseln var komplikationer ett faktum. komplikationerna var många och ledde till en Dominoefeckt utan dess like. Hans lungor var underutvecklade och han drabbades av BPD (Bronko Pulmonell Dysplasi) Villket innebär att lungvävnaden förhårdnars och fylls med små blåsor. I hopp om att rädda pojkens liv valde läkarna att påbörja en Ca 2 veckor lång respiratorbehandling. Detta innebar förstås att pojken var oförmögen att livnära sig på naturlig väg. Bröstmjölk och mediciner fick ges intravenöst genom en slang i magen, så kallat ”såndmatning”.

Det är dock oklart hur exakt det kom sig, men det spekulerades att pojkens synnedsättning försämrades ytterligare då han drabbades av blödningar i ådrorna kring näthinnan, detta till följd av den långa och intensiva respiratorbehandlingen.

25/4 1996
Efter en till synes olidlig period fylld av både glädje och sorg kunde läkare och familj äntligen dra en lättnadens suck då det konstaterades att barnets hälsa äntligen var tillräckligt stabil för att flyttas till Halmstads neonatalavdelning.

18/6 Juni 1996
Först när pojkens vitala värden var stabila och hans generella hälsa var säkerställd vågade läkare försöka att restårera hans syn. Efter 2 omfattande ögonoperationer hade ärrbildningar bildats kring ögat som sedan ledde till näthinneavlossning. Han var då 2 månader gammal och vägde 2kg. ögonspecialister och läkare valde att applecera så kallat ”Silikonolja” runt den skadade näthinnan. Näthinneavlossning är en ovanlig åkomma som oftast drabbar äldre. Symtom på Näthinneavlossning kan vara konstanta migränanfall eller huvudverk eller att man ser blixtar och svarta prickar/skuggor/fläckar i synfältet.

29/10 1996
När han var 2 månader och vägde Ca 5kg blev han till sist utskriven från sjukhuset. Fastän det värsta tycktes vara över levde familjen ändå vidare med en viss oro inför framtiden. Han levde med daglig syrgasbehandling via en grima i ett år tills det att han kunde andas på egen hand utan hjälp.

Det rådde inga tvivel om att barnets liv hängde på en skör tråd och att vägen till tillfrisknad var prövande för samtliga inblandade.
Än idag fins det ett fåtal läkare på både Lunds och Halmstads Neonatalavdelning som sent ska glömma den lilla pojken som överlevde… Kan ni tänka er? Att för 23 år sedan lyckades läkare och specialister rädda ett liv som annars hade gått förlorat… ”Mitt”

Senaste artiklarna

Smash Into Pieces konsert
Ola och Nora: Stolthet
Variabeln testar yoga!